Добави кантора // Вход/Регистрация

"ДАНЕВ" АДВОКАТСКА КАНТОРА - ВАРНА

Представяне

Специализирана правна помощ в областта на Трудовото право при трудови спорове а именно: незаконно уволнение, отмяна на наложено дисциплинарно наказание, ползване на отпуск, способи за прекратяване на трудово правоотношение; обезщетения и др.

Правни консултации, писмени становища, в областта на: Осигурително право,Административно право, Семейно и Наследствено право, Търговско право, Вещно право, Облигационно право.


Цялостно правно обслужване при извършване на сделки с недвижими имоти -проверка за наличие на тежести, статут на имота, история, подготовка и изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост.

Правно обслужване в сферата на строителството. Изготвяне на предварителни и окончателни договори за проектиране, проучване, строителство. Сделки за учредяване на право на строеж.


Регистрация и обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел / дейност в частна полза и обществено-полезна дейност/, кооперации. Търговско представителство. Процесуално представителство.


За юридически лица / ООД, СД, АД и др./ е налице възможност за абонаметни специализирани правни консултации и услуги в областта на Трудово право, Осигурително право, Административно право, Вещно право, Облигационно право.


Правни консултации и услуги на физически и юридически лица по прилагането на Закона за защита на потребителите, Закона за Електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за електронния документ и елетронния подпис.
Изготвяне на общи условия за елетронна търговия.


Съдействие за придобиване, възстановяване освобождаване на/от българско гражданство, за временно и постоянно пребиваване в Р. България.

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Вещно право
  • Наследствено право
  • Облигационно право
  • Семейно право
  • Трудово и осигурително право
  • Търговско право

Контакти


Лице за контакти: Данев
Град: Варна
Адрес: ул. "Страхил Войвода", № 14
Телефон: +359/52/644005
0878433614
Факс: +359/52/644005
Email: monteskio@lex.bg
Website: http://www.lex.bg/members/monteskio/
Вижте картата


Дата на добавяне: 03.01.11   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).