Добави кантора // Вход/Регистрация

Адвокатска кантора Консус

Представяне

Адвокатска кантора Консус

От основаването си през 1992г. Адвокатска кантора Консус извършва:

• абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.;
• процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;
• юридически консултации във всички области на правото;
• подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания;
• изготвяне на граждански и търговски договори;
• учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съд, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
• предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
• изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
• изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;
• съдействие при придобиване на българско гражданство;
• правно съдействие пред държавни и общински органи;
• правно съдействие пред органите на досъдебното наказателно производство;

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Арбитраж
  • Гражданско право и процес
  • Данъчно право
  • Семейно право
  • Трудово и осигурително право
  • Търговско право

Контакти

Непроверен
Вие сте юрист/кантора "Адвокатска кантора Консус"?

Може да разберете как да се възползвате от нашите услуги ТУК

Дата на добавяне: 03.01.11   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).