Добави кантора // Вход/Регистрация

Адвокатска Кантора Легасървис

Представяне

Адвокатска Кантора Легасървис Кантората е специализирана в областта на правното обслужване на сделки по придобиване и продажба на недвижими имоти, в това число намиране на имоти, преглед на документи, водене на преговори, регистрация на дружества в страната, изготвяне на договори, представителство при сключване на сделки пред нотариус.

» Кантората е специализирана в областта на обслужването на чужди граждани във връзка с получаването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България.

» Извършва регистрация и последващо правно и счетоводно обслужване на търговски дружества и организации с нестопанска цел, включително с чуждестранно участие. Кантората предлага абонаментно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица.

» Извършва процесуално представителство на физически и юрдически лица по търговски и граждански дела пред всички съдилища в страната.

» Предлага квалифицирана правна помощ при събирането на трудносъбираеми кредити и други вземания чрез процесуално представителство по изпълнителни дела и посредничество при сключването на извънсъдебни спогодби.

» Оказва квалифицирана правна помощ по наказателни дела, процесуално представителство пред органите на МВР, следствието и пред съда.

» При необходимост, при осъществяването на дейността си кантората работи в тясно сътрудничество с водещи адвокатски кантори в страната и чужбина. Практикува съвместно водене на дела и оказва извънсъдебно съдействие на колеги от страната и чужбина.

» Водещи принципи при осъществяване на дейността на кантората са: коректност в деловите отношения с клиентите ни, дискретност и строго пазене на фирмената и личната тайна на клиентите ни.

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Банково право
  • Съдебни спорове

Контакти

Непроверен
Вие сте юрист/кантора "Адвокатска Кантора Легасървис"?

Може да разберете как да се възползвате от нашите услуги ТУК

Дата на добавяне: 05.01.11   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).