Добави кантора // Вход/Регистрация
Какво е възнаграждението за адвокатски услуги?

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя на база:

  • Размера на засегнатите интереси
  • Постигнати измерими резултати
  • Времето за извършване на поетите правни ангажименти
  • Сложността за изпълнение на юридическите услуги
  • Репутацията, квалификация и опит на адвоката или адвокатската кантора
  • Дълготрайността на взаимоотношенията с клиента

Адвокатски хонорар на база постигнати резултати може да се регламентира чрез писмен договаряне между адвокат и клиент, с което адвокатът се ангажира с изпълнението на определените услуги срещу минималното възнаграждение, а клиентът се заплаща услугата в зависимост от изхода от делото.

Възможно е сумата да се договори и след приключването на делото чрез свободни преговори между клиента и адвоката.

Сумата на хонорара може да се определи в процент от присъдената сума или в абсолютен размер.

Адвокатът не следва да сключва споразумение, с което размерът на адвокатското възнаграждение се определя единствено в зависимост от постигнатите резултати.

Когато насрещната страна е осъдена за разноски, съдът определя възнаграждението на адвоката в размер не по-нисък от нормативно предвидения.


Извлечение от Закона за адвокатурата

Чл. 36. (1) Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд.
(2) Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.
(3) При липса на договор, по искане на адвоката или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет.
(4) Възнаграждението може да се уговори в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото, с изключение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по граждански дела с нематериален интерес.

 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).