Добави кантора // Вход/Регистрация
Как да се присъедините успешно към ISO 9001 стандарт

Внедряването на система за управление на качеството по ISO 9001 стандарт само по себе си представлява огромно усилие. Въпреки това, цялото усилие би могло да се окаже значителна промяна в бизнес плана – от количество към качество. Самото действие по присъединяване към стандарта ще гарантира, че бизнесът ви ще постигне набелязаните цели.

Знаете ли как да съставите програма, съвместима със стандарта?

За създаването на работещата програма е нужно преди всичко стопанските структури да преместят фокуса от крайната цел върху изпълнението. Изразът „ИСО е път, а не крайна дестинация” е мантра, която можете да си повтаряте, когато планирате процесите по сертифициране. Колкото по-бързо прозрете истината, криеща се в нея, толкова по-скоро ще се фокусирате върху важните етапи на процедурата по присъединяване. Разработването, внедряването и поддържането на вашата съвместима с ISO 9001 стандарт програма има пълния капацитет да реши някои основни проблеми на бизнеса. Фокусирането върху представянето цели да помогне за:
  • Удовлетворяване изискванията на клиентите за съответствие;
  • Увеличаване на печалбите с привличане на нови клиенти;
  • Намаляване на разходите чрез повишаване на ефективността.
За да го постигнете трябва да поставите фокуса върху представянето и неговото непрекъснато подобряване. За целта е нужно да спечелите подкрепата на мениджърския екип. Управленческият екип трябва да вземе решението и да поеме ангажимент за стриктно следване на директивите на СУК, свързани с ISO 9001 стандарт. Действията, които стоят пред мениджърския екип включват адекватно обучение на персонала и оценка на слабите звена в организацията. Ръководството на организацията трябва да следи за съответствията с директивите на стандарта. Чак след изпълнение на тези стъпки може да се премине към одит и сертификация. След като идентифицирате нуждите на вашата компания от спазването на изискванията, от първостепенно значение е висшето ръководство да се включи. То може да гарантира, че управлението на качеството е документирано, демонстрирано, ефективно и поддържано. Оторизираният персонал се ангажира да преразгледа стандартите, отнасящи се за съответната индустрия и да работи за удовлетворяване на неговите изисквания с организирана документация. Персоналът може да разработи, внедри и поддържа набор от системи и процедури за управление на качеството, съобразно директивите на ISO 9001 стандарт.

Планиране, наблюдение, подобряване

За да създадете съвместима с ИСО 9001 програма която отговоря на изискванията, вашата организация може да започне с ефективно обучение на кадри за създаване на добре дефинирани процеси. Първо ще се наложи да научите как да идентифицирате целите, необходими за постигане на върхови резултати, и тогава ще бъдете готови да пуснете тези процеси в действие. След като внедрите своята СУК, трябва да наблюдавате и измервате процесите спрямо собствените си цели. Можете да изградите ефективна система за управление, която обективно показва какво правите правилно и кое грешно. За целта, можете да се възползвате от уменията на вътрешен одитор, преминал специален курс на обучение. Вътрешният одит ще ви помогне да си гарантирате непрекъснато подобряване на ефективността. Със съответствие към изискванията на стандарта можете да подобрите цялостната ефективност на вашия бизнес. И това ще ви спести пари, като същевременно удовлетвори клиентите ви и увеличи печалбите. Също така е важно да се знае, че ISO (Международната организация за стандартизация) всъщност не участва в предоставянето на сертификати. Тя създава стандарти, но не се занимава с тяхното прилагане. Други организации (акредитирани сертификационни органи) всъщност се  ангажират с процеса по предоставяне на ISO сертификат.  
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).