Добави кантора // Вход/Регистрация
Имам адвокат, какво следва?

След като изберете адвокат, трябва да можете да му се доверите изцяло. Това ще ви помогне много, защото евентуално недоверие и спестяването на факти и обстоятелства може да бъде изненадващо за адвоката на следващ етап и може да бъде свързано с неблагоприятно развитие на вашия случай.

Изясняване на фактите
Адвокатът започва работа с пълно изясняване на фактите и обстоятелствата по конкретния казус.

Разглеждат се всички разполагаеми документи и ако е необходимо се изискват оригинали, копия или допълнителни документи и справки от съответните институции.

Адвокатът следва да изясни всички подробности и да оглежда внимателно всички факти, защото понякога привидно незначителни или малковажни за нас детайли са от съществено значение. Например един реквизит на документ като дата или подпис може да се окаже ключов.


Проучване на нормативната уредба

Адвокатът преглежда нормативна уредба и съдебната практика свързана с конкретния случай.

Важно уточнение е, че никой адвокат не знае цялото законодателството наизуст. От значение е доброто познаване на същността на законодателната материя, следенето на измененията и опита в съответната област на правото.
Повечето адвокати ползват специализирани правно-информационни системи за проучване на нормативната уредба и съдебната практика.

При необходимост адвокатът може да ползва консултанти в различни области – данъчни служители, счетоводители, лекари, оценители и т.н.


Изясняване на възможностите за развитие

След като адвокатът се е запознал детайлно със случая и е направил внимателно проучване, представя пред клиента своето становище и го запознава с възможните варианти за развитие, вероятностите и евентуалните рискове.

Адвокатът трябва да запознае клиента си с очакваните срокове, хонорари и други очаквани и труднопредвидими разходи по съответното дело или процедура.

Ако правните възможности са ограничени или изчерпани, адвокатът следва да го заяви ясно.

 

План за действие

Адвокатът съвместно с клиента съгласуват действията, които следва да бъдат извършени.

Адвокатът трябва да бъде писмено упълномощен от своя клиент.

 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).