Добави кантора // Вход/Регистрация
Адвокат - най-сигурното средство за защита

Адвокат - най-сигурното средство за защита

 

Всеки един от вас е бил изправен, поне един път в живота си, пред вземане на важно решение. Много от хората, обаче, са базирали своя избор, в следствие на непрофесионален съвет, даден им от некомпетентно лице по въпроса. За да увенчаете с успех действията си, е рентабилно да се доверите на услугите, предлагани ви от добър и качествен адвокат. Това е човекът, който ще ви съдейства да сключите сделката на живота си, без да ви поставя клопки и капани.

Адвокат – какво представлява тази личност?

Накратко, това е юрист, който бива оправомощен от закона да оказва правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на отделни лица и организационни структури. Те представляват клиентите си в съда и при много други ситуации, свързани със спор и разпри. Освен това, те осъществяват консултиране по различни казуси и сделки.

Адвокатите в България са организирани и структурирани в адвокатски колегии. Това е такъв вид професия, обвързан със свобода и независимост. Всички техни носители на информация, книжа, досиета, доказателства са защитени и не подлежат на преглеждане, проверка или копиране. Това, от своя страна, гарантира неприкосновеността на клиентите и правото им да запазят своите тайни, свързани с нарушения или посегателства.

Какво знаем за този вид професия?

Още от преди десетки години, тази професия е заемала важно място сред обществото. Казано, най-общо, светът не би съществувал без намесата на адвокатските услуги. Дори и по времето на хан Крум са били създадени закони, които са влизали в сила при нарушение правата на човек. Хората, извършващи неблагочестиви постъпки, като кражба, лъжа, убийство и други, са получавали съответното си наказание.

Освен в съда, тези упълномощени личности съдействат на гражданите при сключване на сделки от различно естество – недвижими имоти, преговори, търговски преобразувания, налагане на обезпечения и много други. Той не само познава закона и неговите разпоредби, но и притежава нужните качества и умения, благодарение на които консултира и съветва клиентите, относно бизнес и друг вид дела.

Работата им включва правото на иска, както и практическото упражняване правата на клиентите, дадени им по закон. Те действат по начин, който води до разрешаване на спора чрез най-прекия път. Услугите им са много и разнообразни, но главно са обвързани с търсене на правилните законни решения, които целят достигането до определен правен резултат.

основата на тази професия се наблюдава защита на хора, които са попаднали в ситуация, налагаща им използването на подобен тип услуга. Всяко едно доказателство или документ, свързан с клиента, остава под отговорността на професионалистите в тази сфера. В различните съдебни системи се корени различие, спрямо ролята на един адвокат в тях. Те ни подпомагат в трудни житейски моменти, когато над нас виси опасност или сме обвързани с тяхната помощ.

Каква е тяхната дейност?

Има държави, в които тази професия се практикува в различни области на правото и е строго профилирана. Тъй като правната наука е широко понятие, то трудно се позволява добиването на опит и качества, които биха спомогнали за усъвършенстване във всяка една област. Съществуват много адвокатски дружества, които поемат дела с висока правна помощ. Има и самостоятелни, които сами налагат метода си на работа, както и количеството ангажименти, с които биха могли да се справят.

Те често биват ангажирани в разни изследвания или проучвания, които са обвързани с конкретно дело. От тях се изисква адекватно правно съдействие на клиента, който е предпочел именно неговите услуги. А клиента, на свой ред, е задължен да изнася цялата гама от факти и знания, засягащи конкретния проблем. Именно в това се съзерцава връзката междуадвокат и клиент. Отношенията им се основават на взаимно доверие, добросъвестност и отговорност.

 

 

 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).